31 March 2011

Berikut ini pula saya senaraikan beberapa faedah, fadhilat atau kebaikan kita berselawat atas Nabi SAW.

Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab “jala’ul afham” menyebutkan ada lebih kurang empat puluh fadhilat berselawat atas Nabi Shallallaahu alaihi wa Salam , di antaranya ialah :

 1. Merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah dan mencocoki terhadap apa yang Dia lakukan berupa shalawat terhadap Nabi Shallallaahu alaihi wa Salam .
 2. Mencocoki para malaikat yang juga menyampaikan shalawat atas Nabi.
 3. Orang yang mengucapkan satu shalawat kepada Nabi Shallallaahu alaihi wa Salam akan mendapatkan sepuluh shalawat dari Allah Subhannahu wa Ta’ala .
 4. Pelakunya akan diangkat sebanyak sepuluh derajat, ditulis untuknya sepuluh kebaikan dan dihapuskan darinya sepuluh keburukan.
 5. Apabila dibaca sebelum memanjatkan do’a, maka akan sangat memungkinkan untuk diijabahinya do’a itu.
 6. Menjadi penyebab untuk mendapatkan syafa’at.
 7. Menjadi sebab untuk diampuninya dosa-dosa.
 8. Merupakan sebab Allah memberikan kecukupan bagi kebutuhan seorang hamba.
 9. Shalawat akan mendekatkan kedudukan seorang hamba dengan Nabi Shallallaahu alaihi wa Salam nanti pada Hari Kiamat.
 10. Shalawat disejajarkan dengan shadaqah kepada orang yang kesusahan.
 11. Shalawat merupakan salah satu sebab terpenuhinya hajat.
 12. Dengan bershalawat kepada Nabi Shallallaahu alaihi wa Salam , maka Allah dan para malaikat juga akan bershalawat terhadapnya.
 13. Merupakan pembersih dan penyu-cian bagi orang yang melakukannya.
 14. Merupakan sebab seorang hamba mendapatkan kabar gembira dengan surga menjelang meninggal dunia.
 15. Menjadi sebab terbebasnya seseorang dari huru-hara pada Hari Kiamat
 16. Nabi akan membalas menyampaikan shalawat dan salam kepada orang yang mengucapkannya terhadap beliau.
 17. Ia menjadi sebab untuk teringatnya sesuatu yang terlupakan.
 18. Merupakan sebab untuk baiknya suatu majlis dan dapat menyelamatkan dari buruknya majlis yang tidak disebut di dalamnya nama Allah.
 19. Menjadi penyebab hilangnya kefakiran.
 20. Meniadakan predikat bakhil pada seorang hamba.
 21. Dapat menjadikan pelakunya terbimbing untuk menuju jalan ke Surga
 22. Menjadikan sebab terpancarnya cahaya bagi seorang hamba, ketika melewati ash-Shirath (jembatan di Hari Kiamat).
 23. Menjadikan seseorang dapat terbebas dari tabiat yang keras dan kasar.
 24. Merupakan penyebab untuk keberkahan terhadap diri, amal dan umur orang yang mengucapkannya.
 25. Menjadikan penyebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah.
 26. Selawat dapat menjadikan seseorang terus-menerus mencintai Rasulullah dan bahkan akan selalu bertambah cintanya.
 27. Ia akan menjadikan seorang hamba mendapatkan hidayah dan menghidupkan hati.

Sumber : Kutaib, “Fahlail wa Tsamarat ash-Shalih ‘an Nabi saw,” Al-Qism al-Ilmi Darul Wathan.

0 comments: